Orgány ČHIS

Členská schůze
Členská schůze je nejvyšší orgán ČHIS, je tvořena všemi členy ČHIS.

Výbor
Výbor je výkonný a řídící orgán ČHIS.
Složení Výboru:

 • Kutnar Zdeněk (Čestný předseda ČHIS)
 • Káně Luboš (Předseda ČHIS)
 • Misar Ivan (Výkonný ředitel ČHIS)
 • Matička Jan (Zástupce výkonného ředitele ČHIS)
 • Rothbauer Richard (Předseda Revizní komise ČHIS)
 • Synek Jaroslav
 • Žák Antonín

Revizní komise
Revizní komise je kontrolním orgánem ČHIS.
Složení Revizní komise:

 • Předseda revizní komise: Rothbauer Richard
 • Krupka Josef
 • Plecháč Zdeněk

Odborná rada
Odborná rada rozvíjí činnost ČHIS v oblasti vzdělávání, zajišťuje odborná stanoviska na základě zadání Výboru nebo Členské schůze, je složena především z členů působících ve vysokém školství.
Složení Odborné rady:

 • Kutnar Zdeněk
 • Žák Antonín
 • Novotný Marek
 • Tobolka Zdeněk
 • Plachý Jan
 • Oláh Jozef
Novinky

Listopad 2018: proběhla výroční schůze společnosti. Členská základna se rozrostla o 2 nové členy. Vedoucí zrekapitulovali činnost v pracovních skupinách v tomto roce a byl odsouhlasen plán činnosti a rozpočet na rok následující.

Říjen 2018: vydali jsme novou směrnici ČHIS 06: Hydroizolační technika - úprava hydrofyzikálního namáhání podzemních částí staveb - drenáže. Směrnice je volně ke stažení ZDE.

Červen 2018: Na pozvání Tomáše Kunsta se v Mlýně Davídkov uskutečnil jednodenní workshop. Členové naší společnosti se formou prezentací vzájemně obohatili o zajímavé poznatky z vlastní praxe v oboru hydroizolační techniky.

Březen 2018: S hlubokým zármutkem jsme přijali informaci, že nás dne 6.3.2018 ve věku 81 let navždy opustil Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc.

Čest jeho památce !

Únor 2018: Členové České hydroizolační společnosti se představili na konferenci Izolace 2018 konané 8.2.2018 v Praze - Letňanech.

Srpen 2017: ÚNMZ přijal konečný návrh normy ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi, který ČHIS od října 2016 do června 2017 zpracovávala a projednávala s účastníky připomínkového řízení.

Srpen 2017: vyšla aktualizovaná směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti. Směrnice ke stažení ZDE.

Květen 2016: ČHIS rozšířila svou členskou základnu, přijala 8 nových členů.

Říjen 2015: ČHIS zveřejňuje dotazník zaměřený na uplatnění absolventů odborných stavebních škol v praxi. Průzkum slouží k vytvoření přehledu o kvalitě a rozsahu současné výuky a uplatnění absolventů - výsledky mají posloužit k zefektivnění výuky dle požadavků praxe. Vyplnit dotazník ZDE.

Září 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 05 pro stanovení přítomnosti netěsností a neutěsněných spár na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Směrnice ke stažení ZDE.

Červenec 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 04: Navrhování střech. Směrnice ke stažení ZDE.

Září 2014: vyšla nová směrnice ČHIS 03: Hydroizolační technika - hydroizolační řešení střech se skládanou krytinou. Směrnice ke stažení ZDE.