Dotazníky

FORMULÁŘE PRO HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI HYDROIZOLAČNÍCH KONSTRUKCÍ

 

Formuláře jsou určeny pro sběr poznatků a zkušeností odborníků navrhujících, realizujících nebo užívajících hydroizolační konstrukce. Vyhodnocení získaných poznatků přispěje ke zpřesnění údajů o spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí v různých podmínkách zabudování a namáhání vodou (např. tab. 12 Směrnice ČHIS 01) a ke kontrole správnosti klasifikace požadavků, namáhání a okrajových podmínek stavby.

Za všechny zaznamenané názory vám děkujeme. Vyplněné formuláře zašlete na mail zdenek.plechac@dek-cz.com

PŘÍKLAD 1 – JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA BYTOVÉHO DOMU
PŘÍKLAD 2 – JEDNOPLÁŠŤOVÁ ŠIKMÁ STŘECHA
PŘÍKLAD 3 – TERASA SOUČÁSTÍ BYTU JEDNOHO MAJITELE
PŘÍKLAD 4 – PLOCHÁ STŘECHA S OBRÁCENÝM POŘADÍM VRSTEV (INVERZNÍ STŘECHA)
PŘÍKLAD 5 – PLOCHÁ VEGETAČNÍ STŘECHA NAD GARÁŽEMI

Novinky

Červen 2018:

Na pozvání Tomáše Kunsta se v Mlýně Davídkov uskutečnil jednodenní workshop. Členové naší společnosti se formou prezentací vzájemně obohatili o zajímavé poznatky z vlastní praxe v oboru hydroizolační techniky.

 

Březen 2018:

S hlubokým zármutkem jsme přijali informaci, že nás dne 6.3.2018 ve věku 81 let navždy opustil Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc.

Čest jeho památce !

 

Únor 2018:

Členové České hydroizolační společnosti se představili na konferenci Izolace 2018 konané 8.2.2018 v Praze - Letňanech.

Srpen 2017: ÚNMZ přijal konečný návrh normy ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi, který ČHIS od října 2016 do června 2017 zpracovávala a projednávala s účastníky připomínkového řízení.

Srpen 2017: vyšla aktualizovaná směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti. Směrnice ke stažení ZDE.

Květen 2016: ČHIS rozšířila svou členskou základnu, přijala 8 nových členů.

Říjen 2015: ČHIS zveřejňuje dotazník zaměřený na uplatnění absolventů odborných stavebních škol v praxi. Průzkum slouží k vytvoření přehledu o kvalitě a rozsahu současné výuky a uplatnění absolventů - výsledky mají posloužit k zefektivnění výuky dle požadavků praxe. Vyplnit dotazník ZDE.

Září 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 05 pro stanovení přítomnosti netěsností a neutěsněných spár na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Směrnice ke stažení ZDE.

Červenec 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 04: Navrhování střech. Směrnice ke stažení ZDE.

Září 2014: vyšla nová směrnice ČHIS 03: Hydroizolační technika - hydroizolační řešení střech se skládanou krytinou. Směrnice ke stažení ZDE.