OSVĚTA

NABÍDKA ODBORNÝCH ŠKOLENÍ PRO ROK 2022/23 ZDE A ZDE.

V plánu 2022:

-

Proběhlo:

13.10.2022 od 16:30

Příklady selhání ochrany spodních staveb před vodou, Ing. Jan Matička

Webinář ČKAIT z cyklu Technické čtvrtky pořádaný ČSSI.

Spolehlivý návrh ochrany spodní stavby před nežádoucím působením vody je nejsložitější disciplínou oboru hydroizolační techniky. Rizika neúspěchu jsou četná. Dokazuje to neslábnoucí přísun případů zatékajících objektů k posouzení odborníky ČHIS. Ti proto na základě svých zkušeností připravili pomůcku pro spolehlivý návrh ochrany staveb před nežádoucím působením vody. Směrnice je volně dostupná zde: směrnice ČHIS 01.

  • BLOK 1: 8 různých příkladů selhání ochrany spodní stavby před vodou a rozbor jejich příčin
  • BLOK 2: Navrhování spolehlivé ochrany staveb před vodou - představení základních principů směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika - Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti, aplikace směrnice na příkladech

 

21.06.2022

ČSSI ve spolupráci s ČKAIT pořádá odbornou konferenci VODA 2020/22.

ČHIS pro tuto akci připravila ucelenou sekci přednášek a výstavních panelů.

Konference VODA 2020/22 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí. Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla.

Podrobnosti: www.voda2020.cz

 

19.05.2021 od 14 h - webinář Ochrana staveb před nežádoucím působením vody

19.5.2021 od 14h proběhne na platformě ČKAIT první ze série webinářů konference VODA 2020/21 původně plánované jako živá událost v loňském říjnu. Webinář se bude věnovat ochraně staveb před nežádoucím působením vody, připravila jej naše odborná společnost ČSSI. Program webináře a podrobnosti k přihlašování naleznete v termínové listině ČKAIT.

 

14.11.2019

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka České Budějovice: Poruchy a navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 - 1. Část, Ing. Jan Matička

 

04.11.2019

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka Praha + webinář: Navrhování drenáží pozemních staveb podle směrnice ČHIS 06, Ing. Anotnín Žák, Ph.D., Ing. Jan Matička, Pavel Šára, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.

Podrobnosti zde.

 

9.9.2019

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka Hradec Králové: Poruchy a navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 - 2. Část, Ing. Ivan Misar, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Richard Rothbauer

Podrobnosti zde.

 

6.5.2019

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka Hradec Králové: Poruchy a navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 - 1. Část, Ing. Jan Matička, Ing. Antonín Žák, Ph.D.

 

25.4.2019

TZB-info: Nová směrnice pro navrhování ochrany staveb před vodou, Ing. Luboš Káně, Ph.D., k dispozici zde.

 

4.2.2019

Materiály pro stavbu: Návrh hydroizolace provozní střechy dle směrnice ČHIS 01, Ing. Jan Matička, k dispozici zde.

 

8.11.2018

Konference Hydroizolácie spodných stavieb - Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť a Slovenská komora stavebných inženierov: Směrnice pro navrhování ochrany staveb před vodou vydaná Českou hydroizolační společnosti ČSSI v roce 2013, Ing. Luboš Káně, Ph.D.

 

8.2.2018

Konference Izolace 2018: Využití směrnice ČHIS 01 při návrhu a posouzení provozní střechy, Ing. Jan Matička.

Prezentace je k dispozici zde. Podrobnější výklad s jedním příkladem navíc je obsahem příspěvku ve sborníku, k dispozici zde.

 

22.3.2017

Materiály pro stavbu: Navrhování a posuzování hydroizolačních konstrukcí podle spolehlivosti, Ing. Luboš Káně, Ph.D., k dispozici zde.

 

18.1.2017

Materiály pro stavbu: Hydroizolace nepodsklepených rodinných domů, Ing. Luboš Káně, Ph.D., k dispozici zde.

 

20.10.2016

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka Praha + webinář: Nové požadavky pro navrhování střech - revize ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - Obecná pravidla, spoluúčast Ing. Ivan Misar, Ph.D. Podrobnosti zde.

 

Novinky

Říjen 2022: ČHIS připravila v rámci Technických čtvrtků ČSSI pro ČKAIT webinář na téma Příklady selhání ochrany spodních staveb před vodou. Konal se 13.10. od 16:30 a přednášel Ing. Jan Matička.

Červen 2022: ČHIS uspořádal pro své členy tradiční jednodenní workshop v nádherném prostředí mlýna v Davídkově. Den byl naplněn poutavými přednáškami z profesní praxe jednotlivých členů, následovalo večerní neformální posezení se špičkovým rautem. ČHIS zároveň přijala 2 nové členy.

Červen 2022: 21.6.2022 od 9h proběhne na Fakultě stavební ČVUT v Praze Multioborová tématická konference VODA 2020-22 připravovaná Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI). Zcela nový program sekce E od 13:30 do 14:45 připravila naše odborná společnost a bude se věnovat vlhkostním poruchám dřevostaveb, zkušenostem s revidovanou ČSN 73 1901 Navrhování střech a ukázkou přípravy a realizace některých složitých detailů izolačních konstrukcí.

Duben 2021: 19.5.2021 od 14h proběhne na platformě ČKAIT první ze série webinářů konference VODA 2020/21 původně plánované jako živá událost v loňském říjnu. Webinář se bude věnovat ochraně staveb před nežádoucím působením vody, připravila jej naše odborná společnost ČSSI. Program webináře a podrobnosti k přihlašování naleznete v termínové listině ČKAIT.

Březen 2021: ČHIS přijala nového člena, základna tak udržuje stabilní počet 30 členů.

Prosinec 2020: Neformální část výroční členské schůze proběhla formou webináře, formální část navazuje elektronicky per-rollam. Významným bodem je výhled činnosti v následujícím roce, kdy plánujeme mj. završit úsilí při přípravě konference VODA 2020 představením vlastní sekce v červnu 2021, zorganizovat oblíbený workshop členů, připravit novou směrnici na povlakové hydroizolace, rozpracovat rozborový úkol týkající se drenáží podzemních částí pozemních staveb a uspořádat exkurzi členů za poznáním do terénu.

Listopad 2020: Prezidium ČSSI jmenovalo 2 naše kolegy čestnými členy ČSSI, gratulujeme!

- František Dvořan

Je majitelem a ředitelem jedné z nejzkušenějších a největších realizačních firem v oboru dodávky střech a hydroizolací staveb v ČR. Na trhu působí nepřetržitě od roku 1993. Za tu dobu vychoval desítky kvalitních pracovníků a zrealizoval řadu významných referenčních děl. Je členem Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

- Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc., in memoriam

Absolvent konstrukčně dopravního oboru Stavební fakulty ČVUT v Praze. V r. 1990 byl jmenován docentem a vedoucím Katedry stavebních hmot. Ve společnosti Metrostav, a.s. pracoval jako vedoucí Útvaru technologií a materiálů a současně přednášel na Stavební fakultě ČVUT v oblasti stavebních materiálů a stavebních izolací. Byl spoluautorem technologie vysouvaných tunelů využitých pro metro pod Vltavou v Tróji, jejíž realizace byla oceněna mezinárodním kongresem FIB v Osace 2002 jako vynikající betonová konstrukce. Je autorem publikací a učebnic věnovaných problematice vlastností a zkoušení materiálů a stavebních izolací. Zpracoval řadu výzkumných úkolů, skript z oblasti stavebních materiálů a jejich zkoušení. Účastnil se technické normalizace v oboru betonových konstrukcí a hydroizolací. Působil jako soudní znalec.

Listopad 2020: Od 1.11.2020 platí nový soubor norem ČSN 73 1901 Navrhování střech. Nově je norma rozdělena na 3 části: 1 - Základní ustanovení, 2 - Střechy se skládanou krytinou, 3 - Střechy s povlakovými hydroizolacemi. Naše společnost se aktivně účastnila tvorby tohoto souboru norem a jsme zpracovatelem části 3.

Říjen 2020: Úvodního webináře k odložené konferenci VODA 2020 se zúčastnilo 180 posluchačů. Pozitivní ohlasy dávají naději na úspěšný průběh konference, která se uskuteční 7.-8.6.2021.

Září 2020: Pilně finišujeme s přípravou příspěvků naší sekce pro dvoudenní konferenci VODA 2020. Ačkoliv byla akce přesunuta na 7.-8.6.2021, proběhne 19.10. od 17h v aule Fakulty stavební ČVUT vernisáž putovní doprovodné výstavy. 20.10. od 15h naváže webinář, kde garanti jednotlivých sekcí představí klíčová témata konference. Podrobnosti na webu akce.

Červen 2020: Tradiční workshop proběhl letos formou 2 webinářů z důvodu pandemie koronaviru.

Březen 2020: ČHIS přijala nového člena, aktuálně máme 30 členů.

Listopad 2019: Semináře pražské oblastní pobočky ČKAIT k nové směrnici ČHIS 06: Hydroizolační technika – Úprava hydrofyzikálního namáhání podzemních částí staveb - Drenáže se zúčastnilo 455 posluchačů (390 z nich online). Reakce účastníků byly velmi pozitivní, což nás motivuje v další činnosti.

Listopad 2019: S radostí oznamujeme, že na návrh ČHIS obdrželi čestné ocenění Českého svazu stavebních inženýrů:

- Prof. Ing. Jozef Oláh, Ph.D.

Je předním odborníkem v oboru střech a hydroizolací na Slovensku. Vyučoval na STU v Bratislavě. Je čestným předsedou Cechu strechárov Slovenska. Přednáší doma i v zahraničí, publikuje v odborných titulech a je autorem či spoluautorem několika vysokoškolských skript, katalogů a knih.

- Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc., in memoriam

Byl jedním z předních odborníků na problematiku střech. Vyučoval na VUT v Brně, byl členem vědecké rady Evropské společnosti pro výzkum střech, přednášel doma i v zahraničí, publikoval v odborných titulech a je autorem či spoluautorem několika vysokoškolských skript, katalogů a knih. Jako soudní znalec provozoval také znaleckou kancelář, ve které se zabýval především sanacemi defektních střech.

 

Červen 2019: Po loňském úspěšném prvním ročníku se i letos na pozvání Tomáše Kunsta ve Mlýně Davídkov uskutečnil workshop členů ČHIS. Vzhledem k nabitému programu trval tentokrát 1,5 dne. Početná účast a nadšené ohlasy dávají tušit, že akce v tomto formátu proběhne i příští rok a je tak založeno na novou tradici.

Listopad 2018: Proběhla výroční schůze společnosti. Členská základna se rozrostla o 2 nové členy. Vedoucí zrekapitulovali činnost v pracovních skupinách v tomto roce a byl odsouhlasen plán činnosti a rozpočet na rok následující.

Říjen 2018: Vydali jsme novou směrnici ČHIS 06: Hydroizolační technika - úprava hydrofyzikálního namáhání podzemních částí staveb - drenáže. Směrnice je volně ke stažení ZDE.

Červen 2018: Na pozvání Tomáše Kunsta se v Mlýně Davídkov uskutečnil jednodenní workshop. Členové naší společnosti se formou prezentací vzájemně obohatili o zajímavé poznatky z vlastní praxe v oboru hydroizolační techniky.

Březen 2018: S hlubokým zármutkem jsme přijali informaci, že nás dne 6.3.2018 ve věku 81 let navždy opustil Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc. Čest jeho památce !

Únor 2018: Členové České hydroizolační společnosti se představili na konferenci Izolace 2018 konané 8.2.2018 v Praze - Letňanech.

Listopad 2017: ČHIS se jako jedna z členských odborných společností prezentovala na volebním sjezdu ČSSI.

Říjen 2017: Proběhla výroční schůze společnosti. Vedoucí zrekapitulovali činnost v pracovních skupinách v tomto roce a byl odsouhlasen plán činnosti a rozpočet na rok následující.

Srpen 2017: ÚNMZ přijal konečný návrh normy ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi, který ČHIS od října 2016 do června 2017 zpracovávala a projednávala s účastníky připomínkového řízení.

Srpen 2017: vyšla aktualizovaná směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti. Směrnice ke stažení ZDE.

Listopad 2016: Proběhla výroční schůze společnosti. Vedoucí zrekapitulovali činnost v pracovních skupinách v tomto roce a byl odsouhlasen plán činnosti a rozpočet na rok následující.

Říjen 2016: Ing. Misar za ČHIS prezentoval dílčí části návrhu ČSN 73 1901-1, na kterém jsme spolupracovali, na webináři ČKAIT.

Květen 2016: ČHIS rozšířila svou členskou základnu, přijala 8 nových členů.

Říjen 2015: ČHIS zveřejňuje dotazník zaměřený na uplatnění absolventů odborných stavebních škol v praxi. Průzkum slouží k vytvoření přehledu o kvalitě a rozsahu současné výuky a uplatnění absolventů - výsledky mají posloužit k zefektivnění výuky dle požadavků praxe. Vyplnit dotazník ZDE.

Září 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 05 pro stanovení přítomnosti netěsností a neutěsněných spár na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Směrnice ke stažení ZDE.

Červenec 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 04: Navrhování střech. Směrnice ke stažení ZDE.

Září 2014: vyšla nová směrnice ČHIS 03: Hydroizolační technika - hydroizolační řešení střech se skládanou krytinou. Směrnice ke stažení ZDE.