OSVĚTA

NABÍDKA ODBORNÝCH ŠKOLENÍ PRO ROK 2020 ZDE A ZDE.

V plánu 2020:

17.09.2020

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka České Budějovice: Poruchy a navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 - 2. Část

 

Proběhlo:

14.11.2019

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka České Budějovice: Poruchy a navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 - 1. Část, Ing. Jan Matička

 

04.11.2019

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka Praha + webinář: Navrhování drenáží pozemních staveb podle směrnice ČHIS 06, Ing. Anotnín Žák, Ph.D., Ing. Jan Matička, Pavel Šára, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.

Podrobnosti zde.

 

9.9.2019

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka Hradec Králové: Poruchy a navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 - 2. Část, Ing. Ivan Misar, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Richard Rothbauer

Podrobnosti zde.

 

6.5.2019

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka Hradec Králové: Poruchy a navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 - 1. Část, Ing. Jan Matička, Ing. Antonín Žák, Ph.D.

 

25.4.2019

TZB-info: Nová směrnice pro navrhování ochrany staveb před vodou, Ing. Luboš Káně, Ph.D., k dispozici zde.

 

4.2.2019

Materiály pro stavbu: Návrh hydroizolace provozní střechy dle směrnice ČHIS 01, Ing. Jan Matička, k dispozici zde.

 

8.11.2018

Konference Hydroizolácie spodných stavieb - Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť a Slovenská komora stavebných inženierov: Směrnice pro navrhování ochrany staveb před vodou vydaná Českou hydroizolační společnosti ČSSI v roce 2013, Ing. Luboš Káně, Ph.D.

 

8.2.2018

Konference Izolace 2018: Využití směrnice ČHIS 01 při návrhu a posouzení provozní střechy, Ing. Jan Matička.

Prezentace je k dispozici zde. Podrobnější výklad s jedním příkladem navíc je obsahem příspěvku ve sborníku, k dispozici zde.

 

22.3.2017

Materiály pro stavbu: Navrhování a posuzování hydroizolačních konstrukcí podle spolehlivosti, Ing. Luboš Káně, Ph.D., k dispozici zde.

 

18.1.2017

Materiály pro stavbu: Hydroizolace nepodsklepených rodinných domů, Ing. Luboš Káně, Ph.D., k dispozici zde.

 

20.10.2016

Školení pro ČKAIT - oblastní pobočka Praha + webinář: Nové požadavky pro navrhování střech - revize ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - Obecná pravidla, spoluúčast Ing. Ivan Misar, Ph.D. Podrobnosti zde.

 

Novinky

Listopad 2019: S radostí oznamujeme, že na návrh ČHIS obdrželi čestné ocenění Českého svazu stavebních inženýrů:

- Prof. Ing. Jozef Oláh, Ph.D.

Je předním odborníkem v oboru střech a hydroizolací na Slovensku. Vyučoval na STU v Bratislavě. Je čestným předsedou Cechu strechárov Slovenska. Přednáší doma i v zahraničí, publikuje v odborných titulech a je autorem či spoluautorem několika vysokoškolských skript, katalogů a knih.

- Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc., in memoriam

Byl jedním z předních odborníků na problematiku střech. Vyučoval na VUT v Brně, byl členem vědecké rady Evropské společnosti pro výzkum střech, přednášel doma i v zahraničí, publikoval v odborných titulech a je autorem či spoluautorem několika vysokoškolských skript, katalogů a knih. Jako soudní znalec provozoval také znaleckou kancelář, ve které se zabýval především sanacemi defektních střech.

 

Červen 2019: Po loňském úspěšném prvním ročníku se i letos na pozvání Tomáše Kunsta ve Mlýně Davídkov uskutečnil workshop členů ČHIS. Vzhledem k nabitému programu trval tentokrát 1,5 dne. Početná účast a nadšené ohlasy dávají tušit, že akce v tomto formátu proběhne i příští rok a je tak založeno na novou tradici.

Listopad 2018: Proběhla výroční schůze společnosti. Členská základna se rozrostla o 2 nové členy. Vedoucí zrekapitulovali činnost v pracovních skupinách v tomto roce a byl odsouhlasen plán činnosti a rozpočet na rok následující.

Říjen 2018: Vydali jsme novou směrnici ČHIS 06: Hydroizolační technika - úprava hydrofyzikálního namáhání podzemních částí staveb - drenáže. Směrnice je volně ke stažení ZDE.

Červen 2018: Na pozvání Tomáše Kunsta se v Mlýně Davídkov uskutečnil jednodenní workshop. Členové naší společnosti se formou prezentací vzájemně obohatili o zajímavé poznatky z vlastní praxe v oboru hydroizolační techniky.

Březen 2018: S hlubokým zármutkem jsme přijali informaci, že nás dne 6.3.2018 ve věku 81 let navždy opustil Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc. Čest jeho památce !

Únor 2018: Členové České hydroizolační společnosti se představili na konferenci Izolace 2018 konané 8.2.2018 v Praze - Letňanech.

Listopad 2017: ČHIS se jako jedna z členských odborných společností prezentovala na volebním sjezdu ČSSI.

Říjen 2017: Proběhla výroční schůze společnosti. Vedoucí zrekapitulovali činnost v pracovních skupinách v tomto roce a byl odsouhlasen plán činnosti a rozpočet na rok následující.

Srpen 2017: ÚNMZ přijal konečný návrh normy ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi, který ČHIS od října 2016 do června 2017 zpracovávala a projednávala s účastníky připomínkového řízení.

Srpen 2017: vyšla aktualizovaná směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti. Směrnice ke stažení ZDE.

Listopad 2016: Proběhla výroční schůze společnosti. Vedoucí zrekapitulovali činnost v pracovních skupinách v tomto roce a byl odsouhlasen plán činnosti a rozpočet na rok následující.

Říjen 2016: Ing. Misar za ČHIS prezentoval dílčí části návrhu ČSN 73 1901-1, na kterém jsme spolupracovali, na webináři ČKAIT.

Květen 2016: ČHIS rozšířila svou členskou základnu, přijala 8 nových členů.

Říjen 2015: ČHIS zveřejňuje dotazník zaměřený na uplatnění absolventů odborných stavebních škol v praxi. Průzkum slouží k vytvoření přehledu o kvalitě a rozsahu současné výuky a uplatnění absolventů - výsledky mají posloužit k zefektivnění výuky dle požadavků praxe. Vyplnit dotazník ZDE.

Září 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 05 pro stanovení přítomnosti netěsností a neutěsněných spár na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Směrnice ke stažení ZDE.

Červenec 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 04: Navrhování střech. Směrnice ke stažení ZDE.

Září 2014: vyšla nová směrnice ČHIS 03: Hydroizolační technika - hydroizolační řešení střech se skládanou krytinou. Směrnice ke stažení ZDE.