Směrnice

SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI

Vydání: SRPEN 2013

Poslední aktualizace: SRPEN 2017

Směrnice stanovuje zásady pro navrhování ochrany staveb a chráněného nebo vnitřního prostředí objektů proti nežádoucímu působení vody a vlhkosti.

 SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

Vydání: ZÁŘÍ 2013

Směrnice ČHIS 02 komentuje výskyt dočasných kaluží za spoji povlakových krytin na plochých střechách a přináší doporučení týkající se tvaru, sklonu a odvodnění plochých střech a některých vybraných detailů tak, aby se na povrchu krytiny netvořily kaluže, kde by se dlouhodobě zadržovala voda.

SMĚRNICE ČHIS 03: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - HYDROIZOLAČNÍ ŘEŠENÍ STŘECH SE SKLÁDANOU KRYTINOU - SKLÁDANÉ KRYTINY, DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ KONSTRUKCE A DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ

Vydání: ZÁŘÍ 2014

Směrnice stanovuje zásady hydroizolačního řešení střech se skládanými krytinami.

SMĚRNICE ČHIS 04: NAVRHOVÁNÍ STŘECH

Vydání: ČERVENEC 2015

Směrnice stanovuje požadavky na střechy a zásady návrhu střech budov.

SMĚRNICE ČHIS 05: ZKUŠEBNÍ METODIKA PRO STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NETĚSNOSTÍ A NEUTĚSNĚNÝCH SPÁR V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH

Vydání: ZÁŘÍ 2015

Směrnice obsahuje metodiku stanovení přítomnosti netěsností a neutěsněných spár na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí.

Novinky

Únor 2018:

Členové České hydroizolační společnosti se představili na konferenci Izolace 2018 konané 8.2.2018 v Praze - Letňanech.

Srpen 2017: ÚNMZ přijal konečný návrh normy ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi, který ČHIS od října 2016 do června 2017 zpracovávala a projednávala s účastníky připomínkového řízení.

Srpen 2017: vyšla aktualizovaná směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti. Směrnice ke stažení ZDE.

Květen 2016: ČHIS rozšířila svou členskou základnu, přijala 8 nových členů.

Říjen 2015: ČHIS zveřejňuje dotazník zaměřený na uplatnění absolventů odborných stavebních škol v praxi. Průzkum slouží k vytvoření přehledu o kvalitě a rozsahu současné výuky a uplatnění absolventů - výsledky mají posloužit k zefektivnění výuky dle požadavků praxe. Vyplnit dotazník ZDE.

Září 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 05 pro stanovení přítomnosti netěsností a neutěsněných spár na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Směrnice ke stažení ZDE.

Červenec 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 04: Navrhování střech. Směrnice ke stažení ZDE.

Září 2014: vyšla nová směrnice ČHIS 03: Hydroizolační technika - hydroizolační řešení střech se skládanou krytinou. Směrnice ke stažení ZDE.